Kabała – religia czy praktyka duchowa?

Jasne i jednoznaczne zdefiniowanie kabały wydaje się niezwykle trudne. Termin ten, posiadający wielowiekową tradycję, obrósł rozmaitymi interpretacjami i doczekał się wielu wykluczających się nawzajem podejść, przez co każda próba zamknięcia go w jednej formule okaże się z konieczności niewystarczająca. Ogólnie rzecz biorąc, kabała (hebr. „otrzymywanie”) to mistyczny nurt w ramach judaizmu, starający się wyjaśnić, w jaki sposób człowiek może osiągnąć najwyższy poziom świadomości.

Źródła kabały

Główne założenia kabały ukształtowały się na bazie najważniejszych tekstów religii judaistycznej. Podstawę stanowi tutaj zatem Tora (Pięcioksiąg Mojżeszowy), choć ważne są także inne teksty:Sefira, Sepher Jezirah (Księga Stworzenia) oraz Zohar. Kabała czerpie również sporo z Talmudu, a więc uzupełnienia, komentarza do mądrości zawartych w Torze.

Należy zdawać sobie sprawę, że zręby kabały powstały ok. II w. p.n.e. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego nurt ten ulegał pewnym metamorfozom, jednak nigdy na tyle poważnym, by odszukanie jego rdzenia stało się niemożliwe.

Podstawowe założenia

Najważniejszą prawdą kabały jest ta, że istnieje jedna siła zarządzająca całym wszechświatem, a nazywana Stwórcą. Jej dokładnym przeciwieństwem jest stworzenie. Zachodzącą między nimi relację można opisać jako zbiór całkowicie przeciwnych sobie właściwości: Stwórcę charakteryzuje głównie obdarzanie (altruizm), stworzenie zaś – otrzymywanie (egoizm). Nadrzędny cel kabały polega na tym, aby pomóc istocie egoistycznej (stworzeniu) w osiągnięciu jedności z istotą altruistyczną (Stwórcą).

Kabaliści wierzą ponadto, że ujawnienie ludzkości praw rządzących wszechświatem doprowadzi ją do najwyższego poziomu istnienia, do możliwości kierowania własnym losem, a także położenia kresu ludzkim cierpieniom i globalnym katastrofom.

Wielu współczesnych znawców kabały podkreśla, że będąc nurtem mistycznym, nie ma ona nic wspólnego z magią (bądź szerzej – z ezoteryką). Nie brakuje jednak i takich, którzy twierdzą coś wręcz przeciwnego: że kabała w pewnym momencie oderwała się od judaizmu i stanowi obecnie nurt ezoteryczny. Jej status zależy zatem – jak się zdaje – od przyjętego podejścia i zbioru akceptowanych przekonań.

Ciekawą książką dotycząca kabały i jej tajemnic są Tajemnice kabały autorstwa Marca-Alaina Ouaknina. Warto do niej sięgnąć, gdy chcemy poszerzyć swoją wiedzę o wszystkim, co jest związane z kabałą. A tematów jest bardzo dużo – między innymi numerologia czy angelologia. To gratka dla zainteresowanych tą dziedziną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twelve + 1 =